Historia parafii

Zagórnik – wieś szlachecka, do 1982 r. duszpastersko należąca do parafii Inwałd.

Kalendarium:

1811   

Rozpoczęcie budowy kaplicy murowanej i drewnianej dzwonnicy, dzięki fundatorom – Łukaszowi Polakowi oraz Łukaszowi Pudło.

1865   

Udzielenie pozwolenia na spowiedź przez Biskupa Tarnowskiego

1866   

Zatwierdzenie przez papieża Piusa IX odpustu ku czci św. Bartłomieja Apostoła.

1884   

Poświęcenie nowego kościoła, wybudowanego w miejscu pierwszej kaplicy.

1885   

Umieszczenie w głównym ołtarzu obrazu Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi, naszkicowanego przez słynnego malarza Jana Matejkę.

1896   

Poświęcenie ołtarza.

1898   

Poświęcenie dzwonu o imieniu Bartłomiej.

1900 – 1969    W tym okresie Msze święte w kościele odbywały się najpierw raz w miesiącu, następnie raz w tygodniu w środy, w co drugą niedzielę, a w końcu co niedzielę.

Od 1962 r. dwie msze św. odbywały się już w każdą niedzielę i święta, w pierwsze piątki, Boże Ciało, Pasterkę oraz Dzień Zaduszny.

1970 – 1972    Dzięki staraniom ks. Dionizego Gąsiorka, proboszcza Inwałdu, utworzono w Zagórniku samodzielną placówkę duszpasterską, zatwierdzoną przez ks. kard. Karola Wojtyłę. Pierwszym kapłanem zamieszkałym w Zagórniku był ks. Edward Piekarz, kolejnym ks. Ludwik Ponurski. W tym okresie zakupiono nowe szaty kościelne i naczynia liturgiczne, wykonano nowe metalowe ogrodzenie i betonowy chodnik wokół kościoła.

1972 – 1975    Do czerwca 1975 r. w parafii pracował ks. Józef Masłowski. W tym czasie wykonano podium za ołtarzem, radiofonizację kościoła, ogrzewanie elektryczne oraz pancerne tabernakulum. Rozpoczęto budowę plebanii. W maju 1975 r. święcenia kapłańskie przyjął nasz parafianin, ks. Jan Nowak. Od 15.06.1975 pracę duszpasterską rozpoczął ks. Leszek Solakiewicz.

1976 – 1977    Renowacja nowej sygnaturki, malowanie wnętrza kościoła.

1978 – 1981    W Zagórniku odbyły się niezależne od Inwałdu misje parafialne.

24.05.1981 – wizytacja JE ks. Bpa Albina Małysiaka

31.07.1981 Uzyskano informację o terenie budowy nowego kościoła.

24.09.1981 Uzyskano zatwierdzenie planu realizacyjnego budowy kościoła.

1982   

11.04.1982      Decyzją metropolity krakowskiego kard. F. Macharskiego została w 1982 r. w Zagórniku utworzona nowa parafia. Pierwszym proboszczem mianowano ks. Leszka Solakiewicza.

01.05.1982 – decyzja władz wojewódzkich zatwierdzająca projekt i zezwalająca na budowę nowego kościoła

30.06.1982 – poświęcenie placu budowy kościoła przez JE ks. Bpa Stanisława Smoleńskiego.

1983   

06.03.1983 – poświęcenie cmentarza w Zagórniku.

1985   

30.06.1985 – wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego przez papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach podczas jego II pielgrzymki do Polski – 22.06.1983.

Rozpoczęto budowę kaplicy cmentarnej i ogrodzenia cmentarza.

1986  

Poświęcenie dolnej kaplicy w nowo budowanym kościele przez JE ks. Bpa Kazimierza Górnego

Ukończono budowę kaplicy cmentarnej i zamontowano krzyż wykonany przez naszego parafianina Ludwika Cisło.

1988  

Ukończono budowę drogi na cmentarz przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Andrychowie oraz żołnierzy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku. Głównym inicjatorem budowy drogi był Pan Jan Data. W tym samym roku ukończono również ogrodzenie cmentarza.

1989   

Rekolekcje o Miłosierdziu Bożym, których owocem było powstanie grupy apostolskiej – Wieczernika Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęcie pracy duszpasterskiej pierwszego wikariusza, ks. Andrzeja Loranca.

1991  

Ukończenie budowy kościoła w stanie surowym oraz pierwsze nabożeństwo wieczernika – Godzina Miłosierdzia, odprawione 29.09.1991 r.

15.11.1991 – śmierć ks. kanonika Leszka Solakiewicza, pierwszego proboszcza.

1992   

25.03.1992 – reorganizacja Kościoła w Polsce, nasza parafia znalazła się w nowo  utworzonej diecezji bielsko – żywieckiej.

Od 10.05.1992 msze święte odprawiane są na stałe w górnym kościele.

17.05.1992 – uroczystość prymicyjna naszego rodaka ks. Piotra Homla, który przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Bpa Tadeusza Rakoczego w Katedrze w Bielsku – Białej.

Nowym proboszczem został ks. Andrzej Loranc.

1993   

19.06.1993 – przeniesienie cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi ze starego do nowego kościoła.

Rozpoczęcie peregrynacji obrazu miłosierdzia „Jezu ufam Tobie” po rodzinach naszej parafii.

Parafialna piesza pielgrzymka na Jasną Górę oraz czuwania modlitewne w trzecie piątki miesiąca jako przygotowanie do misji.

1994   

Powstanie chóru parafialnego pod przewodnictwem organisty – Tadeusza Prystackiego.

Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego ufundowanego przez Wieczernik Miłosierdzia Bożego i ks. Piotra Homla.

Autokarowa pielgrzymka parafian na Jasną Górę z całonocnym czuwaniem, w którym wzięło udział 200 osób

16.10.1994 – tygodniowe święte misje parafialne prowadzone przez ks. Eugeniusza Górę z Krakowa, na zakończenie których ustawiono przed wejściem do kościoła wielki drewniany krzyż.

23.10.1994 r.  Uroczystość Konsekracji Nowego Kościoła przez ks. Bpa Tadeusza Rakoczego.