Wspólnoty

Wieczernik Miłosierdzia Bożego

To wspólnota modlitewna i apostolska czcicieli Miłosierdzia Bożego którą opiekuje się od założenia Pani Zofia Susfał. Wspólnota ma na celu uwielbiać i wypraszać Miłosierdzie Boże, zawierzać siebie i świat Bożemu Miłosierdziu. Podejmować konkretne czyny miłosierdzia tak  w środowisku rodzinnym, społecznym jak i zawodowym. W naszej parafii grupa ta powstała  w 1989r. Członkinie w każdy pierwszy czwartek miesiąca prowadzą godzinną adorację  Najświętszego Sakramentu i zamawiają intencję Mszy św. – po czym mają krótkie spotkanie.

Wspólnota   Modlitewna Św. Anny

Powstała w 1998 r. – zadaniem jej jest nieustanna modlitwa w intencji Ojca św., Episkopatu i całego duchowieństwa. W wyznaczonym dniu miesiąca członek wspólnoty modli się -ofiarując Mszę św., Komunię św., post o chlebie i wodzie, bolesną część Różańca  św. oraz  specjalne modlitwy.  Obecnie wspólnotą opiekuje się Pani Aleksandra Bizon. Kilka osób uczestniczy co roku w dniach skupienia w Sosnowcu i w Kętach.

Grupy modlitewne  – Margaretki

To odpowiedź na apel Matki Bożej Królowej Polski aby modlić się za kapłanów. Logo tego ruchu to Margaretka czyli siedem płatków kwiatu. Każda grupa składa się z 7 osób modlących się za wybranego kapłana – każda w jednym wybranym dniu tygodnia. Jest to troska o świętość kapłanów o ich jedność ze swoim biskupem, a także o dobrą współpracę z świeckimi oraz wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Żywy Różaniec

To grupy 20 osobowe odmawiające codziennie jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W naszej parafii jest 13 Róż żeńskich, 2 Róże męskie oraz 2 Róże rodziców modlących się za swoje dzieci.  W każda pierwszą niedzielę miesiąca (po pierwszej Mszy św.) Ksiądz Proboszcz wygłasza do nich krótkie konferencje formacyjne i podaje intencję modlitewną na kolejny miesiąc. Róże co roku zamawiają także intencje mszalne – o błogosławieństwo dla ich rodzin i w intencjach zmarłych (pamiętając o swoich duszpasterzach).

Zespół  charytatywny

Głównym celem Grupy Charytatywnej jest pomoc potrzebującym w Parafii. Grupa  składa się z kilku osób (w różnym wieku – także młodzież) i działa pod przewodnictwem Pani Aleksandry Bizon. Zespół przeprowadza różne akcje mające na celu pozyskanie środków na pomoc potrzebującym np.:  sprzedaż  świec wigilijnych, stroików  świątecznych w Adwencie i baranków wielkanocnych w Wielkim Poście z których dochód przeznaczony zostaje na pomoc dzieciom niepełnosprawnym.  Do parafii sprowadzane są  dary żywnościowe,  których wydawaniem również zajmuje się zespół. W razie potrzeby organizowane są także zbiórki pieniężne dla poszkodowanych w pożarach czy innych nieszczęściach.  

Ministranci i  lektorzy

Ministranci i lektorzy to służba mająca przybliżyć ludziom ważność postawy służenia Bogu i ludziom. Są pomocnikami przy sprawowaniu Mszy świętych i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Sama służba wymaga od nich wielu wyrzeczeń, ale przez to są bliżej Chrystusa. Przygotowują dary ofiarne, dzwonią dzwonkami i co najważniejsze czytają Słowo  Boże. Ministrant czy lektor przez swoją służbę pokazuje, że uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując. Dziękujemy za Rodziny z których wywodzą  się  ministranci i lektorzy naszej Parafii.

Oaza Światło-Życie

Ruch Światło-Życie – to jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Oaza – to miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą być sobą. To wspólnota radości, miłości i wiary. Animatorzy prowadzą modlitwę śpiew i zabawę – sprawiają, że wspólnota żyje tym co jest istotą chrześcijaństwa. Angażują się w liturgię poprzez śpiew i prowadzenie nabożeństw. W naszej parafii tradycją stało się pół godzinne kolędowanie przed Pasterką.

Oaza spotyka się w każdy piątek po wieczornej Mszy świętej. Serdecznie zapraszają wszystkich, którzy chcieli by dołączyć do Wspólnoty.

Chór parafialny  „Misericordias  Domini”

Chór parafialny powstał w 1994 r. z inicjatywy organisty Pana Tadeusza Prystackiego. Jest to chór mieszany skupiający parafian którzy reprezentują wszystkie stany oraz rozmaite zawody. Chór w swoim dorobku ma bogaty repertuar (religijny, patriotyczny i rozrywkowy).

W swojej historii zdobyli wiele trofeów i wyróżnień na różnych przeglądach i konkursach (nawet międzynarodowych). Chór tworzy życie wspólnotowe organizującą pielgrzymki, spotkania i zapraszając na te imprezy także innych. Uświetnia wszystkie uroczystości kościelne i państwowe w naszej gminie. Jest dumą naszej Parafii. Zapraszamy wszystkich chętnych do przytłoczenia się do tej Wspólnoty.