OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE:  PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                       

  1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.
  2. W poniedziałek przypada święto Katedry Św. Piotra, apostoła.
  3. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 1700, natomiast w niedzielę na Gorzkie Żale o godz. 1450 – kazania pasyjne w tym roku głosi Ks. diakon Paweł Stawarczyk.
  4. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
  5. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.  Modlitwą i ofiarą (do puszki) wesprzemy dzieci Afryki.  W 2020 r. Dzieło przeznaczyło 2,6 mln zł na pomoc dla najuboższej ludności w krajach misyjnych, dotkniętej przez pandemię koronawirusa. Każdego roku dofinansowuje ok. 170 działań na misjach.
  6. Tym osobom, które w minionym tygodniu troszczyły się o wygląd kościoła –„Bóg zapłać!”. W sobotę prosimy o posprzątanie kościoła rodziny z ul. Źródlanej i z ul. Ks. Solakiewicza nr: 105, 109, 111 i 115.