OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE:  DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM      

  1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Seminarium Duchowne.
  2. W środę 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.
  3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego składka tego dnia będzie przeznaczona na Krajowy Fundusz Misyjny.    W tym dniu przypada 7 rocznica święceń biskupich oraz ingresu do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej Księdza Biskupa Romana Pindla. Będziemy się modlić w intencji naszego Pasterza i całej diecezji.
  4. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o godz. 1700 pomodlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich wymodlimy. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy nie tylko liturgiczną służbę ołtarza, rodziny jej członków, ale także wszystkich parafian.
  5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
  6. Tym osobom, które w minionym tygodniu troszczyły się o wygląd kościoła –„Bóg zapłać!”. W sobotę prosimy o posprzątanie kościoła rodziny z Skornickiej od nr: 105 – do 60.

Intencja dla Żywego Różańca na styczeń 2021 roku: ewangelizacyjna:  Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.