WAŻNE: W naszym kościele jednocześnie może przebywać do 150 wiernych!!!