OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE:  XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – ODPUST KU CZCI ŚW. ŁUKASZA

  1. Z wielką radością przeżywamy uroczystość odpustowa ku czci św. Łukasza Ewangelisty. Zachęcamy do ofiarowania odpustów naszym zmarłym (pod zwykłymi warunkami).  Jest to także dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
  2. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
  3. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.
  4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 1700 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.
  5. W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominać:

– we wtorek św. Jana Kantego (1390-1473), prezbitera, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, znanego z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.

– w czwartek św. Jana Pawła II (1920-2005), papieża Polaka, wielkiego nauczyciela wiary i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

– w piątek św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.

  1. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
  2. Przypominamy o katechezie przy parafialnej dla tegorocznych absolwentów naszej Szkoły.
  3. W najbliższy piątek przypada 26 rocznica konsekracji naszego kościoła. Z tej okazji będziemy uczestniczyć w wieczystej adoracji (codzienne przez cały rok poszczególne wspólnoty parafialne naszej diecezji czczą Najświętszy Sakrament). Rozpoczniemy Mszą św. w intencji parafian (a szczególnie budowniczych i fundatorów naszych świątyń) o godz. 700. Po Mszy św. zapraszamy do modlitwy naszych parafian według możliwości czasowych; o godz. 1500 zapraszamy Wieczernik Bożego Miłosierdzia; o 1600 uczniów naszej szkoły. Różaniec będzie na zakończenie adoracji o godz. 1630. Znajdźmy czas by przyjść do naszej świątyni i podziękować za wszelkie Dobro otrzymane w tyj naszej Świątyni. 
  4. W przyszłą niedzielę będziemy w sposób uroczysty świętować rocznicę konsekracji naszego kościoła.
  5. Tym osobom, które w minionym tygodniu troszczyły się o wygląd kościoła –„serdeczne Bóg zapłać!”.   W sobotę prosimy o posprzątanie kościoła rodziny z ul. Szkolnej.