Intencje Mszy Św.:  od 19 – do 25 października 2020 roku.

Poniedziałek 19.X- 1700 1) + Za zmarłych z Róży św. Łukasza.

                                                        2) + Agata Potempa – od kuzynki Bogusławy Smazy z mężem.

Wtorek 20.X- 1700 1) + Ks. Krzysztof Grabca.

                                            2) + Jerzy Koral – od Agaty Dziedzic.

Środa 21.X- 1700 1)  Dziękczynna za 88 lat życia, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia Marii Mydlarz.

                                       2) + Kazimierz Mikuła – od Zofii Syrek z Bulowic.

Czwartek 22.X- 1700 1) +Adam Młodzik (w r. śm.) z żoną Jadwigą i ich rodzicami.

                                                 2) + Maria Mydlarz – od Piotra Góralczyka z żoną z Andrychowa.

Piątek 23.X- 1700 1) + Leopold Smolec (w 7 r. śm.).

                                         2) + Bogusław Smaza – od wnuczki Oli z rodziną.

Sobota 24.X- 1700 1) + Wiesław Miarka i zmarli z rodzin: Miarków i Skowronów.

                                          2) + Ryszard Nowak – od brata Józka z córką.

Niedziela 25.X  

800 1)  O zdrowie dla parafian i o Łaskę przezwyciężenia pandemii koronawirusa.

         2) + Jan Kuś z żoną Janiną; + Jan Michałek z żoną Anielą.

1030 1)  Dziękczynna za otrzymane łaski w 18 r. ur. i z prośbą o zdrowie, bł. Boże, Dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Najświętszej w dorosłym życiu dla Karoliny Matejko.

           2) + Julia Panek z mężem Franciszkiem i ich rodzicami.

1400 1)  Dziękczynna w18 r. ur. Łukasza Kolbra i z prośbą o zdrowie, bł. Boże, Dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Najświętszej w dorosłym życiu dla Jubilata.

            2) + Maria Polak (w r. śm.) z rodzicami i teściami; + Stefania Polak; + Rozalia Polak.